2018-2019 9. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI

2018-2019 9. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI

2018-2019 9. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI, 2018-2019 9. SINIF MATEMATİK KONULARI, 9.SINIF MATEMATİK KİTABI İNDİR, 9.SINIF MATEMATİK KONULARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında lise 9. sınıf matematik dersi konuları ve ünitelere göre dağılımları

9. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

9. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

9. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

9. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

9. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. sınıf matematik müfredatı 5 üniteden oluşmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 9. sınıflarda MEB yayınlarını ders kitabı olarak dağıttı. Kitabı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 MEB YAYINLARI – 9. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI PDF İNDİR

 MEB YAYINLARI – FEN LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI PDF İNDİR

 

2018-2019 9. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Mantık

Konu: Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.

2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar.

3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümeler

Konu: Kümelerde Temel Kavramlar

1.  Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar.

2.  Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.

3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Kümelerde İşlemler

1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizlikler

Konu: Sayı Kümeleri

1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.

2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Konu: Üslü İfadeler ve Denklemler

1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Konu: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.

2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Bölünebilme

Konu: Bölünebilme Kuralları

1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.

2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.

3. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Üçgenlerde Temel Kavramlar

1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.

2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

Konu: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.

2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.

3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.

4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

Konu: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.

3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.

4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Konu: Dik Üçgen ve Trigonometri

1. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.

3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.

Konu: Üçgenin Alanı

1. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

1. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.

Konu: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.

2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

matematikciler.com