2018-2019 10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI

2018-2019 10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI

2018-2019 10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE KAZANIMLARI,  10. SINIF MATEMATİK KONU LİSTESİ, 2018-2019 10. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI, 10.SINIF MATEMATİK KİTAPLARI İNDİR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında lise 10. sınıf matematik dersi konuları ve ünitelere göre dağılımları  burada.

10. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI

 • Sıralama ve Seçme
 • Basit Olayların Olasılıkları

10. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI

 • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

10. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI

 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Polinomların Çarpanlara Ayrılması

10. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI

 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

10. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI

 • Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler

10. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI

 • Katı Cisimler

10. sınıf matematik müfredatı 6 üniteden oluşmaktadır.

Ayrıca sitemizde 10. Sınıf Matematik Ders Kitaplarını pdf olarak indirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 10. sınıflarda Tuna yayınlarını ders kitabı olarak dağıttı. Kitabı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 TUNA YAYINLARI – 10. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI PDF İNDİR

 

2018-2019 10. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Sayma

Konu: Sıralama ve Seçme

1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar.

2. Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle açıklar.

3. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.

4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.

5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur.

6. Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir.

Alt Öğrenme Alanı: Olasılık

Konu: Koşullu Olasılık

1. Koşullu olasılığı örneklerle açıklar.

2. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

3. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları

Konu: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

1. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

2. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g , f – g , f . g ve f / g fonksiyonlarını elde eder.

Konu: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

1. Fonksiyonlarda bileşke işlemini açıklar.

2. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Konu: Fonksiyonlarla ilgili Uygulamalar

1. İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Doğrunun Analitik İncelenmesi

1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.

2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.

3. Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturur ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceler.

4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını açıklar ve uygulamalar yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Dörtgenler ve Çokgenler

Konu: Dörtgenler ve Özellikleri

1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklar.

Konu: Özel Dörtgenler

1. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini açıklar.

2. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturur.

3. Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır.

Konu: Çokgenler

1. Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerini hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

Konu: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

2. i = √-1 sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a, b ∈ R) biçiminde ifade edildiğini açıklar.

3. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri belirler.

Konu: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonu açıklar ve grafiğini çizer.

2. İkinci derece denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Polinomlar

Konu: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

1. Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklar.

2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

3. Bir p(x) polinomunun q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulur.

4. Katsayıları tam sayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan polinomların tam sayı sıfırlarının, sabit terimin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterir.

Konu: Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

1. Gerçek katsayılı bir polinomu çarpanlarına ayırır.

Konu: Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

1. Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapar.

2. Polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

Konu: Çemberin Temel Elemanları

1. Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.

2. Çemberde kirişin özelliklerini gösterir.

Konu: Çemberde Açılar

1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıları açıklar; bu açıların ölçüleri ile gördükleri yayların ölçülerini ilişkilendirir.

Konu: Çemberde Teğet

1. Çemberde teğetin özelliklerini gösterir.

Konu: Dairenin Çevresi ve Alanı

1. Dairenin çevresini ve alanını veren bağıntılar oluşturur ve uygulamalar yapar.

Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler

Konu: Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

1. Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

2. Dik dairesel silindiri ve dik dairesel koniyi açıklar, yüzey alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

3. Küreyi açıklar, yüzey alanı ve hacim bağıntısını oluşturur.

4. Katı cisimlerin yüzey alan ve hacim bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır.