Mühendislik Tamamlama Sınavı (MTS) Kaldırıldı, Artık ALES Geçerli Olacak

Mühendislik Tamamlama Sınavı (MTS) Kaldırıldı, Artık ALES Geçerli Olacak

Mühendislik Tamamlama Sınavı (MTS) Kaldırıldı, Artık ALES Geçerli Olacak, MTS yerine ALES,Hangi ALES Sınavları Geçerli Olacak, mühendislik tamamlama 2018 taban puanları, mühendislik tamamlama sınavına kimler girebilir, mühendislik tamamlama kontenjanları, mühendislik tamamlama forum, mühendislik tamamlama sonuçları

Teknik Öğretmenlerin Mühendislik Tamamlama Eğitimleri için her sene Ankara’da girdikleri Mühendislik Tamamlama Sınavları kaldırıldı. Artık ALES – Sayısal Puanına göre Mühendislik Tamamlama Tercihi yapılabilecek.

Teknik Öğretmenlerin Mühendislik Tamamlama Eğitimleri için her sene Ankara’da girdikleri Mühendislik Tamamlama Sınavları kaldırıldı. Artık ALES – Sayısal Puanına göre Mühendislik Tamamlama Tercihi yapılabilecek.

YÖK tarafından yapılan düzenleme ile 3795 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” değiştirilmiş oldu.

Buna göre Ankara’da senede 1 kez yapılan Mühendislik Tamamlama Sınavı kaldırılarak, bu sınavın misyonu ALES – Sayısal sınavına yüklendi.

Taban Puan 50 Olarak Kaldı

Mühendislik Tamamlama Sınavında da kullanılan Taban Puan Sistemi ALES – Sayısal Sınavında da uygulanacak.

Buna göre Mühendislik Tamamlama Programı Tercihi yapabilmeniz için Min. 50 Puan almış olmanız gerekecek.

Alacağınız puan ne kadar yüksek olursa ilk tercih ettiğiniz Mühendislik Tamamlama Eğitimi veren Üniversiteye yerleşme ihtimalinizde o kadar yüksek olacak.

Yeni uygulama Genel Kurul’un 10.11.2016 tarihli toplantısında karara bağlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir.

MTS Yerine ALES Sınavı Geçerli Olacak

Eski sistemde ALES seviyesinde soru sorulmasına rağmen farklı bir isimle ayrıca gerçekleştirilen MTS yeni düzenleme ile ALES ile birleştirilmiş oldu.

Bunun Mühendis Adayları için 2 avantajı oldu.

Bunlardan ilki artık ALES ile giriş yapılacağı için Sınava Hazırlanma konusunda daha fazla kaynak ve doküman bulabilecekler. 

İkincisi ise sınav noktalarının daha fazla olmasından dolayı tek bir sınav için Ankara’ya gidip gelmekzorunda kalmayacaklar.

ALES başvuru sayısı 1.000 kişiden fazla olan tüm illerde yapılmaktadır. Başvuru sayısı 1.000 kişiden az ise o ilde yapma yada yapmama kararı ÖSYM tarafından verilmektedir. Ama genellikle Tüm İllerde Sınav yapılmaktadır.

Hangi ALES Sınavları Geçerli Olacak?

MTS Sınavı için ALES Sınavına girecek olan Teknik Öğretmenler için Son 5 yıllık ALES Puanı geçerli olacak.

Yani son 5 yıl içinde girmiş olduğunuz 10 ALES Sınavından hangisinde En Yüksek Puan aldıysanız o puan üzerinden Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemlerini yapabiliyorsunuz.

Misal 2018 Yılı Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemleri için aşağıdaki ALES Sınav Sonuçları baz alınacaktır.

  • 2013 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2013 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2014 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2014 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2015 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2015 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2016 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2016 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2017 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
  • 2017 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,

Bunların dışında Elektronik Sınav Merkezlerinde yapılacak olan e-ALES Sınavlarından alınan puanların MTS için geçerli olacağı konusunda bir açıklama yapılmadığı için E-ALES Sınavları şu aşamada Yerleştirme İşlemleri için kullanılmayacak. 

2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar – Sonbahar, 2014 İlkbahar – Sonbahar, 2015 İlkbahar – Sonbahar, 2016 İlkbahar – Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde, en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Sadece SAYISAL 1, SAYISAL 2 ve Sözel 1 Baz Alınacak

ALES yapı olarak hem Sayısal hem de Sözel soruların olduğu 4 farklı testten ve 160 sorudan oluşan bir sınavdır.

Mühendislik Tamamlama için sınava girecek olanlar bu 4 farklı testin sadece Sayısal 1, Sayısal 2 ve Sözel 1 kısmında yer alan 120 soruluk bölümü çözmekle yükümlüdürler. Sözel 2 kısımlarında yer alan diğer 40 sorudan sorumlu olmayacaklardır.

MTS Sınav Yönetmeliği tam olarak netleşip ÖSYM tarafından açıklamalar yapınca detaylı bir haber yapıyor olacağız. Sayısalcı ve Eşit Ağırlıkçı adaylar Sözel-2 testini, Sözelci adaylar ise Sayısal-2 Testini çözmeyecekler. Böylece bütün adaylar toplamda 3 test (120 soru) cevaplayacaklar.

Mühendislik Tamamlama Sınavı (MTS) Yerleştirme İşlemleri

Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir. 

Yerleştirmede; 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) SAYISAL puan türünde alınan (50 puandan az olmamak kaydıyla), en yüksek puan herhangi bir kesinti yapılmadan kullanılacaktır.

2018 yılından itibaren bir önceki yılda herhangi bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9 katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmayacaktır.

https://hanifihoca.com/istanbul-ozel-ders/2017/11/03/gecmis-yillarda-cikmis-tum-ales-sorulari-ve-cevaplari-2010-2017/

bitalebe.com