Yazılı Sınav Sayıları Azaltıldı, Sınav Sayısı İkiye Düştü | Bir Dönemde Kaç Sınav Olacak

Yazılı Sınav Sayıları Azaltıldı, Sınav Sayısı İkiye Düştü | Bir Dönemde Kaç Sınav Olacak

hangi derse kaç not verilecek 2018, 4. sınıf hangi dersten kaç sınav 2017 2018, ders ve etkinliklere katılım notu kaç tane verilir 2018, hangi dersten kaç sınav yapılır 2017 2018, 4. sınıf hangi dersten kaç sınav 2018, 5 sınıfta kaç tane sınav var, 4.sınıf sınav sayıları, 8. sınıf hangi dersten kaç sınav var

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ nde önemli değişikler yapıldı.

Yazılı Sınav Sayıları Azaltıldı. Hangi dersten kaç sınav yapılacak? 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönem her dersten kaç sınav yapılacak? İşte yazılı sınavlarıyla ilgili son durum.

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Sınav Sayıları Azaltıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ders saatine göre belirlenen sınav sayılarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni uygulamaya göre dönemde üç yazılı yapılan derslerde yazılı sayısı ikiye indirildi. 2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim yılında birinci dönemde üç yazılı yapılan derslerden ikinci dönemde iki yazılı yapılacak.

İlkokul 4’üncü sınıf ve ortaokulda, haftalık ders saati fark etmeksizin bir eğitim döneminde sadece iki sınav yapılacak.

Daha önce haftalık ders saati üçten daha fazla olan matematik ve Türkçe gibi derslerde üç sınav yapılıyordu. Sınavların zamanı, en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacak. Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini aşamayacak. Resmi gazetede dün yayınlanan yeni yönetmelikte öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

ORTAK DEĞERLENDİRME İÇİN

Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek için sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak yapılabilecek. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanacak. Ayrıca il veya ilçe bazında da ortak sınav düzenlenebilecek. Bakanlık gerektiğinde ülke veya bölge bazında da ortak sınavlar yapabilecek.

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ VELİYE BİLDİRİLECEK

Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu, okul yönetimince yazılı, e-posta veya mobil bilgi servisiyle velisine bildirilecek. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı iletecek.

PROJELERİN DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ HESAPLAMA

Ders etkinliklerine katılım ve proje puanlarının hesaplanmasında da değişikliğe gidildi. Proje puanlarının ve ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünecek. Elde edilen bu sonuçla, birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek, ders notu oluşacak. Daha önce ders etkinliklerine katılım ile proje puanları ayrı ayrı değerlendiriliyordu. Notlarla projelerin değerlendirilme sonuçları teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde ‘e-Okul’ sistemine işlenecek.

………………………………       …………………………………….

YENİ SINAV YÖNETMELİĞİ İNDİR

YENİ SINAV YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”

“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.”

“(4) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

pervin kaplan

Yazılı Sınav Sayıları Azaltıldı, Sınav Sayısı İkiye Düştü | Bir Dönemde Kaç Sınav Olacak” için 6 yorum

 • 14 Ocak 2019 tarihinde, saat 16:19
  Permalink

  ne ara değişti bu sistem eski sistem daha iyi di düzeltme şansın oluyordu şimdi yok

 • 11 Kasım 2018 tarihinde, saat 12:42
  Permalink

  Lütfen ben notlarımı hep3 ünlü sınavda düzeltiyorum eskisistem gerigelsin

 • 4 Haziran 2018 tarihinde, saat 16:05
  Permalink

  Benim notlarimda 1. donemden daha yuksek ama ortalamam daha dusuk neden ikiye dustu ve sozlu notlarinin bi degeri kalmadi lutfen sesimizi duyun eski sistemi istiyoruz lutfen

 • 29 Mayıs 2018 tarihinde, saat 13:33
  Permalink

  1.dönem yazılılarım daha düşüktü bu sene daha çok yükselttim ama ortalamam 1. Dönemden daha düşük geliyo çünkü sözlü notlarının hiçbir değeri kalmamış seneye sınava girecez nolur şu sözlü notlarının değerini yükseltin eski sınav sistemi geri gelsin

 • 17 Nisan 2018 tarihinde, saat 23:39
  Permalink

  İyiki ikiye düşürdünüz yani birinci dönem üçüncü sinav sayesinde takdir aldım şimdi berbat notlarım üçüncü sınavlar geri gelsin lütfen lütfen birileri sesimi duysun artık lütfenn bu benim için hatta herkes için önemli üçüncü sınavda düzeltiyorum kendimi

  • 11 Kasım 2018 tarihinde, saat 12:39
   Permalink

   Bende 3üncü sınavda düzel yiyorum lütfen gerigeksin

Yorumlar kapatıldı.