İstanbul Aydın Üniversitesi Matematik Özel Ders | DGS, KPSS, ALES, YÖS

İstanbul Aydın Üniversitesi Matematik Özel Ders | DGS, KPSS, ALES, YÖS

DGS (Dikey Geçiş Sınavına) hazırlanan öğrenci adaylarına Matematik, Geometri ve Problemler ve Sayısal Mantık Özel Dersler verilmektedir.

Geçmiş Yıllarda Çıkmış TÜM DGS Soruları ve Cevapları (2010-2017)

Lisans KPSS, Önlisans KPSS, Ortaöğretim KPSS Özel Dersler verilmektedir. 

Geçmiş Yıllarda Çıkmış TÜM KPSS Soruları ve Cevapları (2010-2017)

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) lisansüstü eğitim başvurularında ve öğretim üyesi dışındaki akademik personel kadrolarına başvurularda gerekli olan bir sınavdır.

ALES’ e hazırlanan öğrencilere Matematik, Geometri ve Sayısal Mantık dersleri verilmektedir.

Geçmiş Yıllarda Çıkmış TÜM ALES Soruları ve Cevapları (2010-2017)

YÖS (Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı)’na hazırlanan öğrenci adaylarına Matematik, Geometri ve Genel Yetenek(IQ/Mantık) YÖS Matematik Özel Ders verilmektedir.

YÖS Çıkmış Tüm Soru ve Cevapları

2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Konu Başlıklarına Göre Soruların Dağılımı:

DGS Sayısal Bölüm Matematik Ana Konu Başlıkları:

Sayılar:25-27

Problemler ve Sayısal Mantık (Problemler – Sayısal Mantık): 23-25

Geometri: 7-8

DGS/KPSS/ALES Matematik ve Geometri Özel Dersin Faydaları

Özel matematik dersinin en temel faydası olarak öğrenciyi kalabalık sınıf ortamından kurtarması ve kişiye özel eğitim sağlaması bakımından öğrenmede verimliliği artırmasıdır. Kalabalık sınıf ortamında öğretmen genele hitap etmesini beklediği eğitim metotlarını uygular. Bu sistemin sonucu öğrenme farklılığı olan öğrenciler yavaş yavaş matematik ve geometriden kopmaya başlarlar. Birçok öğrencide aslında sorun öğrencinin matematik ve geometrideki yetersizliği olmayabilir, asıl sorun öğrenme algılarının farklılığı ve buna hitap eden bir öğretim görmemesi olabilir.

Zamanında müdahele edilmeyen böyle bir durum sonucu öğrenci kısa bir zaman içinde matematiğe karşı yapamıyorum ve anlayamıyorum algısı geliştirebilir. Matematik ve geometri eğitiminde öğrencinin yapabildiğini gördüğü ölçüde artmaktadır. Bir yapamama problemine hemen müdahale edilmeli ve bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Bunu sağlamada en hızlı ve etkili yol matematik özel dersi almaktır.

Matematik derslerinde sorunlar özellikle matematiksel temelin atıldığı 6., 7. , 8. ve 9. sınıf seviyelerinde karşılaşıldığında birkaç matematik ve geometri özel ders takviyesi ile giderilebilir.Bu sayede öğrencinin sınıftaki matematik öğretiminden kopmamasını sağlanmış olur.

KPSS Matematik Özel ders öğrenciye uygun öğretimin yapılmasını kolaylaştıran en etkili yöntem olması nedeniyle öğrenciyi başarıya hızla ulaştırabilir. Özel ders verecek öğretmen, öğrencinin durumuna bakarak ona uygun ders işleme şeklini kolaylıkla belirleyebilir ve uygulayabilir. Birebir eğitimin en temel amacı da budur.

DGS Matematik Özel ders öğretmeninin de doğru seçilmesi matematik ve geometri öğreniminde önemlidir.

Bu konuda şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Herhangi matematik ve geometri bilen biri yerine öncelikle müfredata hakim bir matematik öğretmeni olmalıdır.Belli bir yaş grubuna öğretilmesi gereken matematiksel bilgiler o yaş grubunun algısının düzeyine göre belirlenmiştir. Matematik bilgisi ne eksik verilmeli ne de fazlasının verilmesi için özel bir çaba içine girilmelidir.Bir matematik öğretmeninde müfredat hakimiyeti ardından bakılması gereken en önemli hususlardan biri de öğrenciye bilgisini aktarabilme kabiliyetidir. Bunun ölçümünü yapan iki temel unsur ise öğrencinin öğretmen hakkındaki görüşleri (her zaman güvenilir bir kaynak olmayabilir) ve asıl gösterge olan sınav notlarındaki gelişimdir. Her öğretmen kendisinin en iyi anlatan kişi olacağından öğretmen görüşü bu noktada güvenilir bir kaynak olmayabilir. Öğretmen seçimindeki diğer önemli hususlardan biri ise öğretmenin eğitim ve çalışma geçmişidir. Genel bir söylemle başarılı geçmişe sahip öğretmenlerin yapacakları çalışmalardan da başarılı sonuçlar beklenir.

ALES Matematik ve geometri özel dersin faydalarına tekrar dönersek okul ortamında öğretmen seçme şansı olmadığı için öğrenci kendisinin öğrenme şekline hitap etmiyen bir öğretmenle bir yıl geçirebilir. Fakat bunun tersine özel derste öğretmeni seçmek ve size hitap etmediğinde değistirmek elinizdedir.

DGS Matematik özel derslerinin en önemli faydalarından biri de hızıdır. Okulda bir konu işlenmesi 2-3 haftalık bir süreci kapsar iken özel derste birebir olmanın verdiği avantaj ile 2 saate sığabilir. Bu nedenle liselere giriş sınavlarına hazırlıkta ve üniversite giriş sınavlarına hazırlıkta eksiklerin kapatılması ve başarılı sonuçlar alınması matematik ve geometri özel dersleri ile hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir. Daha birçok faydasından daha bahsedilebilecek olan matematik ve geometri özel derslerinin faydalarını burada noktalıyoruz.

Matematik Özel ders almanın şimdi tam zamanı. Bizimle irtibata geçin. Beraber planlayalım. Esenle kalın.

Eğitimci Hanifi Hoca

hanifihoca.com