2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf (TEOG) TÜRKÇE Konuları

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf (TEOG) TÜRKÇE Konuları

TEOG TÜRKÇE KONULARI Listemiz aşağıdaki gibidir :

 

2018 TEOG TÜRKÇE KONULARI

1.DÖNEM

ANLAM BİLGİSİ

SÖZCÜKTE ANLAM

-Yan Anlam
-Mecaz Anlam
-Terim Anlam
-Eş Anlamlı Kelimeler
-Yakın Anlamlı Kelimeler
-Zıt  Anlamlı Sözcükler
-Eş Sesli Sözcükler
-Yansıma Sözcükler
-İkilemeler
CÜMLEDE ANLAM

-Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
-Amaç-Sonuç Cümleleri
-Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
-Karşılaştırma Cümleleri
-Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
-Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
-Eş Anlamlı Cümleler
-Yakın Anlamlı Cümleler
-Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
-Cümle Yorumlama
-Cümlenin Konusu
-Cümlenin Ana Fikri
-Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
-Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
-Cümle Tamamlama
-Cümle Oluşturma
-Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
-Deyimler,Atasözleri

 

PARÇADA ANLAM

-Anlatım Biçimleri
-Betimleme
-Öyküleme
-Açıklama
-Tartışma
-Düşünceyi Geliştirme Yolları
-Tanımlama
-Karşılaştırma
-Örneklendirme
-Tanık Gösterme
-Sayısal Verilerden Yararlanma
-Benzetme
-Anlatım Özellikleri
-Doğallık
-Akıcılık
-Yoğunluk
-Tutarlılık
-Açıklık
-Özgünlük
-Özlülük
-Kalıcılık
-Anlatıcı Türleri
-Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
-Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
-Paragrafın Anlam Yönü
-Paragrafın Ana Düşüncesi
-Paragrafta Yardımcı Düşünceler
-Paragrafın Konusu
-Paragrafın Başlığı
-Paragrafın Anahtar Kelimesi
-Paragrafta Soru
-Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
-Paragrafta Karakter
-Paragrafın Yapı Yönü
-Paragrafın Bölümleri
-Giriş Bölümü
-Gelişme Bölümü
-Sonuç Bölümü
-Paragraf Oluşturma
-Paragraf Tamamlama

YAZIM BİLGİSİ

-Yazım (imla) Kuralları
-Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
-Sayıların Yazımı
-Birleşik Kelimelerin Yazımı
-Kısaltmaların Yazımı
-“de/da” Bağlacının Yazımı
-“mi” Soru Ekinin Yazımı
-Pekiştirmelerin Yazımı

NOKTAMALA İŞARETLERİ
-Nokta
-Virgül
-İki Nokta
-Noktalı Virgül
-Üç Nokta
-Soru İşareti
-Ünlem İşareti
-Tırnak İşareti
-Kesme İşareti
-Yay Ayraç
-Kısa Çizgi
-Uzun Çizgi

DİL BİLGİSİ

-Fiilimsi (Eylemsi)
-İsim – Fiil (Mastar)
-Sıfat Fiil (Ortaç)
-Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
-Cümlenin Ögeleri
-Yüklem (Eylem, Fiil)
-Özne
-Nesne
-Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı)
-Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)
-Cümle Vurgusu
-Eylem Cümlelerinde Vurgu
EDEBİ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI

-Söz Sanatları
-Abartma (Mübalağa)
-Benzetme (Teşbih)
-Kişileştirme (Teşhis)
-Konuşturma (İntak)
-Yazı (Metin) Türleri
-Hikâye
-Anı
-Eleştiri
-Deneme
-Makale

2.DÖNEM

ANLAM BİLGİSİ

SÖZCÜKTE ANLAM
-Yan Anlam
-Mecaz Anlam
-Terim Anlam
-Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
-Yakın Anlamlı Kelimeler
-Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
-Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
-Deyimler
-Atasözleri
-Yansıma Sözcükler
-İkilemeler
-Kalıplaşmış Cümle Yapıları

CÜMLEDE ANLAM

-Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
-Amaç-Sonuç Cümleleri
-Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
-Karşılaştırma Cümleleri
-Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
-Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
-Eş Anlamlı Cümleler
-Yakın Anlamlı Cümleler
-Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
-Açıklama İlişkili Cümleler
-Tanım Cümleleri
-İçerik (Konu) Cümleleri
-Üslup (Biçem) Cümleleri
-Cümle Yorumlama
-Cümlenin Konusu
-Cümlenin Ana Fikri
-Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
-Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
-Cümle Tamamlama
-Cümle Oluşturma
-Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
-Örtülü Anlam
-Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
-Tanım Cümleleri
-Öneri (Teklif) Cümleleri
-Varsayım Cümleleri
-Eleştiri Cümleleri
-Öz Eleştiri Cümleleri
-Uyarı Cümleleri
-Tasarı Cümleleri
-Tahmin Cümleleri
-Olasılık (İhtimal) Cümleleri
-Abartma Cümleleri
-İkilem Cümleleri
-Cümleye Hakim Olan Duygular
-Yakınma Cümleleri
-Hayıflanma Cümleleri
-Pişmanlık Cümleleri
-Sitem Cümleleri
-Ön Yargı Cümleleri
-Şaşırma Cümleleri
-Özlem Cümleleri
-Sevinç Cümleleri
-Üzüntü Cümleleri
-Endişe Cümleleri
-Küçümseme Cümleleri
-Azımsama Cümleleri
-Beklenti Cümleleri
-Yadsıma (İnkar) Cümleleri

PARÇADA ANLAM (PARAGRAF)

-Anlatım Biçimleri
-Betimleme
-Öyküleme
-Açıklama
-Tartışma
-Düşünceyi Geliştirme Yolları
-Tanımlama
-Karşılaştırma
-Örneklendirme
-Tanık Gösterme
-Sayısal Verilerden Yararlanma
-Benzetme
-Anlatım Özellikleri
-Doğallık
-Akıcılık
-Yoğunluk
-Tutarlılık
-Açıklık
-Özgünlük
-Özlülük
-Kalıcılık
-Anlatıcı Türleri
-Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
-Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
-Paragrafın Anlam Yönü
-Paragrafın Ana Düşüncesi
-Paragrafta Yardımcı Düşünceler
-Paragrafın Konusu
-Paragrafın Başlığı
-Paragrafın Anahtar Kelimesi
-Paragrafta Soru
-Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
-Paragrafta Duygular
-Paragrafta Duyular
-Paragrafta Karakter
-Paragrafın Yapı Yönü
-Paragrafın Bölümleri
-Giriş Bölümü
-Gelişme Bölümü
-Sonuç Bölümü
-Paragraf Oluşturma
-Paragraf Tamamlama
YAZIM BİLGİSİ

-Yazım (imla) Kuralları
-Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
-Sayıların Yazımı
-Birleşik Kelimelerin Yazımı
-Kısaltmaların Yazımı
-“de/da” Bağlacının Yazımı
-“ki” Bağlacının Yazımı
-“mi” Soru Ekinin Yazımı
-Pekiştirmelerin Yazımı
-İkilemelerin Yazımı
-Yazımı Karıştırılan Sözcükler

NOKTAMA İŞARETLERİ
-Nokta
-Virgül
-İki Nokta
-Noktalı Virgül
-Üç Nokta
-Soru İşareti
-Ünlem İşareti
-Tırnak İşareti
-Kesme İşareti
-Yay Ayraç
-Kısa Çizgi
-Uzun Çizgi

DİL BİLGİSİ

-Fiilimsi(Eylemsi)
-İsim – Fiil (Mastar)
-Sıfat Fiil (Ortaç)
-Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
-Cümlenin Ögeleri
-Yüklem
-Özne
-Nesne
-Dolaylı Tümleç
-Zarf Tümleci
-Cümle Vurgusu
-Eylem Cümlelerinde Vurgu
-Fiillerde Çatı
-Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
-Etken Fiil
-Edilgen Fiil
-Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
-Geçişli Fiil
-Geçişsiz Fiil
-Cümle Çeşitleri
-Yüklemine Göre Cümleler
-Fiil (Eylem) Cümlesi
-İsim (Ad) Cümlesi
-Öge Dizilişine Göre Cümleler
-Kurallı (Düz) Cümle
-Devrik Cümle
-Eksiltili Cümle
-Anlamlarına Göre Cümleler
-Olumlu Cümle
-Olumsuz Cümle
-Yapılarına Göre Cümleler
-Basit Cümle
-Birleşik Cümle
-Sıralı Cümle
-Bağlı Cümle

EDEBİ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI

-Söz Sanatları
-Abartma (Mübalağa)
-Benzetme (Teşbih)
-Kişileştirme (Teşhis)
-Konuşturma (İntak)
-Yazı (Metin) Türleri
-Masal
-Hikaye (Öykü)
-Roman
-Destan
-Efsane
-Anı (Hatıra)
-Günlük (Günce)
-Gezi Yazısı
-Tiyatro
-Biyografi
-Otobiyografi
-Haber
-Deneme
-Makale
-Eleştiri (Tenkit)
-Sohbet (Söyleşi)
-Röportaj
-Fıkra

universitego.com