2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf (TEOG) İNGİLİZCE Konuları

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf (TEOG) İNGİLİZCE Konuları

TEOG İNGİLİZCE KONULARI Listemiz aşağıdaki gibidir :

2018 TEOG İNGİLİZCE KONULARI

2018 TEOG İNGİLİZCE 1.DÖNEM

Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri)
Apologizing (Özür Dileme İfadeleri)
Giving Explanations / Reasons (Açıklama Yapma / Sebep Bildirme İfadeleri)
Making Simple Inquiries (Basit Soru Cümleleri Oluşturma)
Telling The Time (İngilizce Saatler)
Days, Months and Seasons (İngilizce Günler, Aylar ve Mevsimler)
Describing the Frequency of Actions (Geniş Zamanda Sıklık Zarfları)
Expressing Likes and Dislikes (Sevdiklerimizi / Sevmediklerimizi İfade Etme)
Expressing Prefrences (Tercihlerimizi İfade Etme)
Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme)
Talking About Daily Rutins (Günlük Rutin İşlerden Bahsetme)
Describing Simple Processes (Bir İşin Aşamalarını İfade Etme)
Naming Common Objects (Çeşitli Varlıkların İsimleri)

2018 TEOG İNGİLİZCE 1.DÖNEM

Accepting and Refusing (Kabul Etme ve Reddetme İfadeleri)
Apologizing (Özür Dileme İfadeleri)
Giving Explanations / Reasons (Açıklama Yapma / Sebep Bildirme İfadeleri)
Making Simple Inquiries (Basit Soru Cümleleri Oluşturma)
Telling The Time (İngilizce Saatler)
Days, Months and Seasons (İngilizce Günler, Aylar ve Mevsimler)
Computer Parts (Bilgisayar Parçaları)
Describing the Frequency of Actions (Geniş Zamanda Sıklık Zarfları)
Expressing Likes and Dislikes (Sevdiklerimizi / Sevmediklerimizi İfade Etme)
Expressing Preferences (Tercihlerimizi İfade Etme)
Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etme)
Talking About Daily Rutins (Günlük Rutin İşlerden Bahsetme)
Describing Simple Processes (Bir İşin Aşamalarını İfade Etme)
Naming Common Objects (Çeşitli Varlıkların İsimleri)
Expressing Concern and Sympaty (İlgi ve Sempatimizi İfade Etme)
Handling Phone Conversations (Telefon Konuşmaları Yapma)
Talking About Plans (Geleceğe Dair Planlardan Bahsetme)
Making Excuses (Mazeret Bildirme)
Making Simple Requests (Basit Ricalarda Bulunma)
Making Simple Comparisons (Basit Karşılaştırmalar Yapma)
Talking About What People Do Regulary (Rutin İşler)
Talking About Past Events (Geçmiş Olaylar Hakkında Konuşma)
Describing Places (Şehirleri Anlatma)
Describing the Weather (Hava Durumunu Belirtme)
Expressing Feelings (Hislerimizi İfade Etme)
Expressing Obligation (Zorunluluk İfade Etme)
Making Simple Suggestions (Basit Önerilerde Bulunma)

universitego.com

NOT: TEOG 2 Sınavında Hem TEOG 1 Konuları hem de TEOG 2 Konular beraber sorulmaktadır.