TEOG SINAVLARINDA SON 3 YILDA FULL ÇEKEN ÖĞRENCİ SAYILARI

TEOG Merkezi SINAVLARINDA SON 3 YILDA FULL ÇEKEN ÖĞRENCİ SAYILARIhanifihoca.com

2014-2015 yılı birinci dönem 4.742
2014-2015 yılı ikinci dönem 1193

2015-2016 yılı birinci dönem 1531
2015-2016 yılı ikinci dönem 987

2016-2017 yılı birinci dönem 1082
2016-2017 yılı ikinci dönem 17 bin