ESENLER MATEMATİK ÖZEL DERS – Matematiksel Semboller Ve Anlamları

ESENLER MATEMATİK ÖZEL DERS – İSTANBUL ESENLER ÖZEL DERS

ÖZEL MATEMATİK DERSİ ESENLER

 

Matematiksel Semboller ve Anlamları | Hanifihoca.Com

Matematik işaretleri, Matematikte hangi işaret ne anlama gelir?

Matematikte kullanılan semboller, küme sembolleri, uzunluk, alan, hacim, arazi, zaman ölçü birimleri, açı sembolleri, kümelerin isimleri, kısaltmalar, geometri sembolleri ve daha fazlası…

MATEMATİK SEMBOLLERİ

Sembol

Anlamı

Ù ve
Ú veya
Ş ise
Û gerek ve yeter koşul
p’ p önermesinin değili
= eşittir
¹ eşit değildir
º denktir
Ï elemanı değildir
È birleşim
Ç kesişim
Æ,{ } boş küme
\ fark (kümelerde)
$ bazı, en az bir
her, bütün
A’ A kümesinin tümleyeni
A ´ B A ve B kümelerinin kartezyen çarpımı
f : A ® B A dan B ye f fonksiyonu
n|m n tam sayısı m tam sayısını tam böler
tam sayıların m ile bölünmesinde kalan sınıflarının kümesi
[a, b] a, b kapalı reel sayı aralığı
(a, b) a, b açık reel sayı aralığı
x in denklik sınıfı
doğal sayılar kümesi
pozitif doğal sayılar kümesi
tam sayılar kümesi
pozitif tam sayılar kümesi
negatif tam sayılar kümesi
rasyonel sayılar kümesi
irrasyonel sayılar kümesi
gerçel (reel) sayılar kümesi
Î elemanıdır
< küçüktür
> büyüktür
£ küçüktür veya eşittir
³ büyüktür veya eşittir
der[P(x)] P(x) polinomunun derecesi
|x| x in mutlak değeri
D diskriminant, D = b2 – 4ac sayısı
öyleki
Ì Alt küme
Ë Alt küme değil
Ì Kapsar
a ya eşit veya a dan büyük olan doğal sayılar kümesi
logax x in a tabanına göre logaritması
lnx x in doğal logaritması
s(A) A kümesinin eleman sayısı
E evrensel küme
AB yayının uzunluğu
i Sanal birim i2 = –1
Re(z) z karmaşık sayısının reel kısmı
lm(z) z karmaşık sayısının sanal kısmı
n! n çarpansal (faktöriyel)
P(n, r) n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı
C(n, r) n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı
P(A) A olayının olasılığı
P(Aı ) A olayının olmama olasılığı
P(A / B) A nın B koşullu olasılığı
karmaşık sayılar kümesi
f – 1 f fonksiyonunun tersi
fog g ile f fonksiyonlarının bileşkesi olan fonksiyon
Sigma (Toplam sembolü)
Pi (Çarpım sembolü)
e Epsilon
sgn Signum (işaret)
Tam kısım
df f fonksiyonunun diferansiyeli
İntegral işareti
(an) an dizisi
Ek(A) Ek matris
Det(A) A matrisinin determinantı
rank(A) A matrisinin rankı
Eküs En küçük üst sınır
Ebas En büyük alt sınır
[AB] AB doğru parçası
|AB| AB doğru parçasının uzunluğu
AB AB doğrusu
[AB AB ışını
{ … } Küme işaretidir. Bir kümeyi göstermeye yarar.
{ x|… } Kümenin elemanlarının ortak özelikleri metoduyla yazılması
» Yaklaşık olarak eşit
@ eşlik
paralellik
^ diklik
AOB açısı
Açının ölçüsü (“Açısal bölgenin ölçümü” yerine kısaca “açının ölçüsü” diyoruz.)
üçgen işareti
ABC üçgeni
AB yayı
AB yayının ölçüsü
Å Saat aritmetiğininde toplama
Ä Saat aritmetiğininde çarpma
ABC üçgeninin alanı
A(ABC) ABC üçgeninin alanı
Ta Taban alanı
Ya Yanal alanı
V Hacim
ABC üçgeninin çevresi
mm Milimetre
cm Santimetre
dm Desimetre
m Metre
dam Dekametre
hm Hektometre
km Kilometre
mm2 Milimetre kare
cm2 Santimetre kare
dm2 Desimetre kare
m2 Metre kare
dam2 Dekametre kare
hm2 Hektometre kare
km2 Kilometre kare
a Ar
daa Dekar
ha Hektar
mm3 Milimetre küp
cm3 Santimetre küp
dm3 Desimetre küp
m3 Metre küp
dam3 Dekametre küp
hm3 Hektometre küp
km3 Kilometre küp
YTL Yeni Türk Lirası
YKr Yeni kuruş (100 YKr = 1 YTL)
ml Mililitre
cl Santilitre
dl Desilitre
lt Litre
dal Dekalitre
hl Hektolitre
kl Kilolitre
mg Miligram
cg Santigram
dg Desigram
g Gram
dag Dekagram
hg Hektogram
kg Kilogram
Gün
sa Saat
d Dakika
sn Saniye

 

Matematik İşaretleri ve Anlamları

artı , toplama açı
negatif,çıkarma diklik
× çarpma derece
÷ bölme üçgen
= eşittir yaklaşık
eşit değildir benzerlik
< küçüktür paralel
> büyüktür tanımsız
küçük eşit pi, sabit sayı,3.14159…
büyük eşit yaklaşık olarak eşit
(     ) yuvarlak parentez bundan dolayı
[     ] köşeli parantez kök
{     } küme dik açı
|     | mutlak değer ! faktöriyel
elemanıdır toplam
elemanı değildirf e e,sabit sayı 2.71828
alt küme AB doğrusu
alt küme değildir AB doğru parçası
birleşim |AB| AB doğru parçasının uzunluğu
kesişim AB ışını

 

 

MATEMATİKSEL KISALTMALAR

EBOB en büyük ortak bölen
EKOK en küçük ortak kat
m metre
m2 metrekare
m3 metreküp
br2 birimkare
a ar
daa dekar
ha hektar
L litre
km kilometre
cm santimetre
mm milimetre
mL mililitre
kg kilogram
g gram
mg miligram
t ton
h yükseklik
R çap
r yarıçap
V hacim
A alan
S sayma sayıları
N doğal sayılar
Z tam sayılar
Z+ pozitif tam sayılar
Z negatif tam sayılar
Q rasyonel sayılar
İ irrasyonel sayılar
R reel (gerçek) sayılar

matematikciler.org

ESENLER MATEMATİK ÖZEL DERS – Matematiksel Semboller Ve Anlamları” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.