TIMSS Sonuçları Açıklandı – Türkiye Matematik ve Fen Alanında Yine Sınıfta Kaldı

TIMSS Sonuçları Açıklandı – Türkiye Matematik ve Fen Alanında Yine Sınıfta Kaldı

TIMSS Nedir?  | İstanbulmatematik.net

Trends in International Mathematics and Science Study kelimesinin kısaltması olan TIMSS, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesi olan TIMSS, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

İlk kez 1995 yılında yürütülen bu çalışma her 4 yılda bir,  4. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. TIMMS hakkında daha fazla bilgi almak için TIMSS Tanıtım Kitapçığına bakabilirsiniz.

TIMSS Sonuçları

2015 2015 yılı TIMSS sonuçları 29.11.2016 tarihinde açıklandı. Sonuçlara son zamanlarda olduğu gibi yine Uzakdoğu ülkeleri damga vurdu. Ülkemiz ise kendine istenilen seviyede yer bulamadı.

 

4. sınıflar Matematik alanında Türkiye 49 ülke arasında 36. oldu

timss-4-sinif-matematik

 

8. sınıflar Matematik alanında Türkiye 39 ülke arasında 24. oldu

timss-8-sinif-matematik

 

4. sınıflar Fen alanında Türkiye 47 ülke arasında 35. oldu

timss-4-sinif-fen

 

8. sınıflar Fen alanında Türkiye 39 ülke arasında 21. oldu

timss-8-sinif-fen

 

TIMSS Nedir?

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir.

Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır.4 yılda bir yapılmaktadır.

TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir.

 

TIMSS Projesinin Amacı

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

 • Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?
 • Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?
 • Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?
 • Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?
 • Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

 

TIMSS Döngüsü

Hazırlık Süreci

• Test maddelerinin geliştirilmesi

• Taslak maddelerin NRC’ler tarafından gözden geçirilmesi

• Ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi

 

 Pilot uygulama

• Pilot uygulamanın yapılması

• Analizlerin yapılması ve ölçme araçlarına son şeklin verilmesi

 

Nihai Uygulama

• Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirilerinin ve uyarlamasının yapılması

• Nihai uygulamanın yapılması

 

Raporlaştırma

• ISC tarafında uluslar arası raporun yayınlanması

• Ülke raporunun yayınlanması(NRC)

 

Raporlaştırma

• ISC tarafında uluslar arası raporun yayınlanması

• Ülke raporunun yayınlanması(NRC)

 

 TIMSS’i Yürüten Kuruluşlar

 • IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement):Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu
 • ISC ( TIMSS & PIRLS International Study Center): Uluslararası Çalışma Merkezi
 • DPC (Data Processing and Research Center):Veri İşleme Merkezi
 • SC (Statistics Canada):Kanada İstatistik
 • ETS (Educational Testing Service):Test Geliştirme Merkezi
 • SMIRC (Science and Mathematics Item Review Committee):Fen ve Matematik Madde Değerlendirme Komitesi
 • QIRC (Questionnaries Item Review Committee): Anket Geliştirme Komitesi
 • NRC (National Research Coordinator): Ulusal Araştırma Koordinatörü

www.istanbulmatematik.net

TIMSS Sonuçları Açıklandı – Türkiye Matematik ve Fen Alanında Yine Sınıfta Kaldı” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.