2016-2017 2. Dönem TEOG Matematik Konuları (Nisan 2017)

2016-2017 2. Dönem TEOG Matematik Konuları (Nisan 2017)

2016-2017 2. Dönem TEOG Matematik Çözümleri

Geçmiş Yıllarda Çıkmış TEOG ve TEOG MAZERET Soruları

REHBERLİK VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TEOG ÖZEL DERS, TEOG MATEMATİK ÖZEL DERS, İSTANBUL TEOG ÖZEL DERS, ATAKENT TEOG, BEYLİKDÜZÜ TEOG, BAŞAKŞEHİR TEOG ÖZEL DERS

teog-matematik-ozel-ders-istanbul

 

8. Sınıfların gireceği Merkezi Sistem Ortak Sınavda (TEOG) Matematik dersinden hangi konular çıkacak diye merak ediyorsanız cevabı burada.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı çalışma takvimine 2. dönem göre TEOG‘da çıkacak Matematik konuları şu şekilde.

2016-2017-2-donem-teog-matematik-konulari

2016-2017 2. DÖNEM TEOG

NİSAN AYI TEOG MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar
•Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
•İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
•Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Üslü İfadeler
•Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
•Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
•Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
•Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
•Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Kareköklü İfadeler
•Tam kare doğal sayıları tanır.
•Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
•Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
•Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
•Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
•Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
•Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
•Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
•Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

Olasılık
•Bir olaya ait olası durumları belirler.
•“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
•Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
•Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
•Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

Üçgenler
•Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
•Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
•Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
•Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
•Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Dönüşüm Geometrisi
•Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
•Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
•Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
•Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
•Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
•Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
•Özdeşlikleri modellerle açıklar.
•Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Eşlik ve Benzerlik
•Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
•Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Doğrusal Denklemler
•Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
•Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
•Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
•Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Denklem Sistemleri
•İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
•Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

Eşitsizlikler
•Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
•Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
•Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.