Matematik Özel Ders Almak İstanbul Matematik Özel Dersi Verenler

Matematik Özel Ders Almak

İstanbul Matematik Özel Dersi Verenler

hanifi-türkan-matematik-öğretmeni2

 

Matematik Geometri sınavında üniversite için alacağınız puan sizin gelecekte yaşam biçiminizi belirleyecektir. Bu kadar önemli bir sınava hazırlanırken zamanınızı ve enerjinizi en etkin ve isabetli kullanmanız ve Matematik Özel Dersi Veren öğretmen seçiminizi oldukça dikkatli yapmak zorundasınız. Matematik Özel Ders öğretmeninin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin bütün beklentilerini karşılayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu amaçla lise müfredatını ve geçmiş yıllardaki sınav sorularını büyük bir titizlikle, en güzel alternatifleri ile analiz etmiş olmalıdır.

Yorum gücü ve öğreticiliği yüksek Matematik Geometri sorularını ön plana çıkararak en güncel soruları hazırlamalıdır. Matematik Geometri sorularını hazırlarken ve tasarlarken, soruların konu dağılımına, zorluk derecesine, sorulma sıklığına, müfredata uygunluğuna ve özgün olmasına dikkat etmelidir. Matematik Özel Ders öğretmeni soruları çözerken yöntemine dikkat etmelidir. Matematik Geometri sorularını çözerken öğrencilerin en çok sevdiği ve anladığı yöntemleri kullanmalıdır. Öğrenciler akılda tutmaları için pratik bilgiler vermelidir. Ayrıca soru çözümlerini kısa tutmayıp tatmin edici bir biçimde, etraflıca açıklamalıdır. Bundan dolayı dersten sonra çözülen tüm soruların çözümlerini mutlaka tekrar incelemelisiniz.

Aynı zamanda defterdeki bütün soruları tekrar anlayarak çözdüğünüzde üniversite sınavında çıkabilecek bütün YGS-LYS Matematik Geometri sorularını rahatlıkla çözebilecek seviyeye ulaşmış olduğunuzu göreceksiniz.

Öğrencinin niçin Matematik Geometri derslerini çalıştığını bilmesi gerekir. Amaçsız çalışma olmaz. Amaçsız yapılan çalışmalarda dikkat yoktur. Amaç yapılan işin neden yapıldığını belirler. Yapıldığı işin amacını bilmek, öğrencinin bu işi benimseyip ona sahip çıkmasına işin kendisini motive etmesine yardımcı olur.

MATEMATİK GEOMETRİ ÇALIŞMAK İÇİN KARAR VERME

Konu üzerinde dikkatin toplanabilmesi için, gerekli karaların verilmiş olması gerekir.

  • Hangi ders daha önceliklidir?
  • Çalışılacak derslerde kullanılacak yöntemler nelerdir?
  • Kullanılacak araç ve gereçler nelerdir?

Gibi soruların cevaplarını bulmadan çalışmaya başlamamak gerekir. Bu soruların cevapları çalışma sırasında aranmaya başlanırsa bu da kararsızlığa, dikkatin dağılmasına ve isteksizliğe neden olur.

 GEOMETRİ KONUSUNA MERAK DUYMA

Bir şey ancak merak edildiği oranda öğrenilebilir. Merak konuya karşı ilgi uyandırır. Bunun sonucunda dikkatin konu üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Matematik Geometri sorularını çözerken sevinçli olunmalı, hiç değilse sevilecek yönleri aranıp bulunmalıdır.

FİZİKSEL ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ

 Geometri öğrenmek için en uygun fiziksel koşulların yaratılması dikkatin toplanabilmesi için bir gerekliliktir. Çalışma için uygun masa, sandalye, oda ısısı, ışık durumu, sessizlik gibi etkenler sağlanmalı divan, koltuk, yatak, yumuşak sandalye gibi araçların bulunduğu çalışma ortamlarından uzak durulmalıdır.

PLANLI VE SİSTEMLİ ÇALIŞMAYI BİLME

Planlı ve etkin çalışma dikkatin Matematik Geometri konularına odaklanmasına yardımcı olan bir alışkanlıktır. Planlı çalışmada öğrenci kendini konuya daha çabuk verir. Dikkatin dağılmasını önleyerek çalışmada etkililik süresini artırır.

MATEMATİK GEOMETRİ ÇALIŞMADA ÇEŞİTLİLİK SAĞLAMA

Çalışma sırasında okuma, yazma, anlatma, uygulama, test çözme, test sorusu hazırlama gibi değişik öğrenme tekniklerine yer verilmelidir. Bunlardan en etkilisi başkasına konuyu anlatmaktır.

KENDİNE GÜVENME

Öğrencinin kendine güvenmesinin önemi hiçbir koşulda yadsınamaz. Özgüven eksikliği olan bir öğrencinin, kendisine güven duymasının en etkili yöntemi o işi kendisinin yapabileceğine kendisini inandırmasıdır. Kendine güven duygusu aynı zamanda güçlü bir irade kararlılığı gerekli kılar. Kararlılık engeller karşısında gerilemeyi değil, bunun tam tersine bu engellerle mücadele gücünü artırır. Karalılık plan dışı saatte canınız çalışmak istemezse de çalışma istediğiniz oluşmasını sağlar.

ÇALIŞMA ÖNCESİ YETERİNCE DİNLENMİŞ OLMA

Matematik Geometri çalışmaya ç başlamadan önce vücut ve zihin yeterince dinlenmiş olmalıdır. Aşırı duyarlılık, karamsarlık, isteksizlik, bedensel yorgunluk, uykusuzluk gibi nedenlerle beliren yorgunluğa düşmemek için her zaman aynı biçimde olan çalışma yöntem ve tekniklerinden kaçınmak gerekir. (Alıntıdır)