2015-2016 TEOG Matematik Konuları

Teog-konulari8. Sınıfların gireceği Merkezi Sistem Ortak Sınavda (TEOG) Matematik dersinden hangi konular çıkacak diye merak ediyorsanız cevabı burada.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı çalışma takvimine göre TEOG‘da çıkacak Matematik konuları şu şekilde:

2015-2016 TEOG Matematik Konuları – 2. Dönem (Nisan 2016)

NİSAN AYI TEOG MATEMATİK KONULARI

1. ÜSLÜ SAYILAR (BİRİNCİ DÖNEM KONUSU)

 • Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
 • Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.
 • Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

2. KÖKLÜ SAYILAR (BİRİNCİ DÖNEM KONUSU)

 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.
 • Kareköklü bir sayıyı a √ b şeklinde yazar ve a √ b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

3. GERÇEK SAYILAR (BİRİNCİ DÖNEM KONUSU)

 • Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
 • Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

4. ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER (BİRİNCİ DÖNEM KONUSU)

 • Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

5. CEBİRSEL İFADELER (BİRİNCİ DÖNEM KONUSU)

 • Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
 • Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

6. DENKLEMLER (DENKLEM SİSTEMLERİ )

 • Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

7. EŞİTSİZLİKLER

 • Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
 • İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

8. DENKLEMLER (DOĞRUNUN EĞİMİ)

 • Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.
 • Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

9. ÜÇGENLER

 • Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

10. ÜÇGENLERDE ÖLÇME 

 • Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
 • Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
 • Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

11. OLASI DURUMLARI BELİRLEME (KOMBİNASYON, PERMÜTASYON)

 • Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
 • Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

12. OLASILIK ÇEŞİTLERİ

 • Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
 • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.
 • Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

13. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ (YANSIMA, ÖTELEME, DÖNME)

 • Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

14. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER (FRAKTALLAR)

 • Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

15. GEOMETRİK CİSİMLER (PRİZMA, PİRAMİT, KONİ, KÜRE)

 • Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
 • Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.
 • Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

16. GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEY ALANLARI

 • Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
 • Dik piramidin yüzey alanının bağlantısını oluşturur.
 • Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

www.istanbulmatematik.net