Matematik Korkusuna Son

mat korkusu

Düz anlatım şeklinde öğretilen matematik çocuklar için sıkıcı, zor ve nefret edici bir ders haline gelir.

Dünyada pek çok kişi matematiği başaramayacağını düşünerek kaygılanmakta ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir. Daha da kötüsü; kendilerinin matematiği öğrenecek kadar zeki olmadıkları kanaatine varmaktadırlar. Bazen de bu korkuyu sadece kendilerinin yaşadıklarını düşünürler. Gerçekte, akademisyenler ve matematikçiler de bu korkuyu yaşayabilmektedir.

Matematik bir amaç olmayıp araçtır, yani matematik insan için vardır. İnsan matematik için değil. Matematik öğrencileri mutlu etmek yerine mutsuz ediyorsa, düşünmeden kaçışı körüklüyorsa, matematik korkusu toplumlarda bir hastalık konumuna gelmişse, bir yerlerde yanlış yapıldığı anlaşılmaktadır.

Matematiği kaygıya dönüştüren etkenlerden bazıları;

 Zeka düzeyinin matematik dersine odaklanması,

Çevresel etkenlerin bireyde matematiğin zor ve sıkıcı olduğuna dair ön yargı oluşturması,

Matematik dersine ilgi duymayan bir öğrencinin sayısalcı olmaya zorlanması,

Temel konulardaki eksiklikler,

Öğrencilerin seviyesini dikkate almadan, öğretmemiz gerekenleri sürekli zorlaştırarak (bazı durumlarda yabancı dilde) öğretmeye çalışmak,

Ailelerin ve öğretmenlerin “matematik çok önemli” gibi söylemleri,

Ailelerin ve öğretmenlerin bir kısmının problemin çocuktan kaynaklandığına inanmaları,

Matematik eğitiminde kullanılan eğitimsel metotlar.

Matematik Korkusunu Nasıl Yeneceğiz

matematik korkusu

Öğretmene düşen görevler
 
Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen, neyi, nasıl öğreneceğine kendisi karar veren aktif öğrenme yöntem vetekniklerine önem verin
Kolaydan zora doğru bir yol takip edin. Önceki konularda eksikler varsa öncelikle bu eksiklikler giderilmelidir
Öğrenciden kısa zamanda çok soru çözmesini istemeyin
Notu silah olarak kullanmayın
Sınıfta olumsuz tutum sergilemekten kaçının
Öğrencilerin küçük de olsa ilerlemelerini dikkate alın ve hata yapmalarına izin verin
Anne babaya düşen görevler
Sürekli aman matematik önemli gibi söyleminiz varsa bundan vazgeçin
Okuldayken matematik derslerinizin kötü olduğunu söylemeyin
Zeka düzeyi ile matematik dersi arasında bir ilişki yoktur. Çocuğunuzun yanında böyle bir ilişkiden bahsetmeyin.